Agenda bestuur 15 november 2022

Ingekomen stukken, Financiën, Bouw-en onderhoud gebouw, Bespreken huishoudelijk Reglement en WBTR (aangepast), Nieuwe bestuursleden nodig, Besluit nemen over afvalverwijdering, Kerstmarkt 2022.

Een greep uit de belangrijkste punten

We zoeken nog een bestuurslid man of vrouw. Wil je een keer aanschuiven? Neem contact op met 1 van de bestuursleden.