Bestuur

Het bestuur van de Stichting Multifuntioneel Centrum Willemsoord bestaat uit:

Julia Lenstra voorzitter
Jaap Kerstma secretaris
Nicolette Gaal penningmeester
Jan de Jong
Harmen Arendshorst