Bestuur

Het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Centrum Willemsoord bestaat uit:

Julia Lenstra voorzitter
Jaap Kerstma secretaris
Nicolette Gaal penningmeester
Jan de Jong
Jan ten Klooster