we zoeken bestuursleden

Dit jaar verlaten ons 2 bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar. MFC et Kloniehuus voor en door het dorp Willemsoord. We zijn een bestuur dat beleid voert om het gebouw in stand te houden. Besluiten nemen over bouw en onderhoud. Hebben we de financiën op orde en voldoen we nog aan de gestelde eisen? Omdat we als inkomsten het vooral van verhuur moeten hebben is het daarnaast heel belangrijk dat we werken aan onze PR en beheer van het gebouw. De taken hebben we verdeeld en 1x per 2 maanden hebben we op een avond bestuursvergadering. Activiteiten laten we aan anderen over. Het bestuur houdt zich bezig met bovenstaande, met beleid. 1 grote actie die we wel als bestuur uitvoeren is de actie Brood op de plank.

Lijkt het je wat? Wil je meer info? Neem contact op of met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar kloniehuus@gmail.com

Mocht je iemand anders geschikt vinden laat het ons weten!